+34 679 580 166
Calle Caballero de Rodas 65, 03181 Torrevieja
charlotte@boliginvestspania.no

Kjøpsprosessen

 

Kjøpsprosessen.

For deg som skal kjøpe hus i Spania er dette ting du bør vite:

 

Nødvendige dokumenter:

 • Gyldig pass
 • NIE nummer (spansk identifikasjonsnummer)
 • Kontonummer

Dersom du ikke har NIE nummer og kontonummer i Spania vil vi være behjelpelige med å skaffe dette.

 

Prosessen:

Etter at du har valgt den boligen som passer for deg er prosessen videre slik: (med noen unntak)

 • Underskrivelse av reservasjonskontrakt som er et juridisk dokument og innbetaling av et depositum. Depositumet varierer, men er som regel på 3.000 – 6.000 euro. Skulle du trekke deg fra handelen vil du miste dette beløpet.
 • Ved kjøp av bruktboliger skal resten av boligen betales ved skjøteunderskrivelse. Når du kjøper nytt skal man som regel betale inn en viss prosentandel innen 3 måneder og resten ved skjøteunderskrivelse. Dette beror på hvor lang tid det er til boligen er ferdigstilt.
 • De fleste av våre kunder velger å utstede en fullmakt til en juridisk representant  for at de skal representere deg i Spania. Da kan de overta boligen for dere hos notarius, ordne med registrering og andre offentlige dokumenter samt ordne med vann- og strøm kontrakter.
 • Ordne med forsikringer er viktig på dette tidspunktet så dette er klart ved overtagelse.
 • Overskjøtelse av boligen. Ved fullmakt trenger du ikke å være tilstede.

Deretter er boligen din. Da gjenstår bare det hyggelige. Flytte inn, møblere og komme seg til rette i sin nye spaniabolig.

Annet å tenke på:

 • Arveplanlegging, testamente
 • Auto trekk i banken på alle faste kostnader
 • Innboforsikring

Alt dette og annet vil den juridiske representanten være behjelpelige med.

 

Tidsperspektiv:

Normalt vil det ta fra 1 – 3 måneder fra tilslag til overtagelse ved kjøp av brukt bolig.  Ved kjøp av nye boliger vil det variere fra område til område og avtales særskilt i reservasjonsprosessen.

Dersom boligen skal finansieres er det viktig å sette i gang denne prosessen så fort som mulig etter at boligen er kjøpt for at alt skal være klart til overtagelsesdato. Ta kontakt med oss for informasjon om finansiering i Spansk bank.

Det tar fra 4 til 6 uker fra overtagelse av eiendommen til du mottar det originale skjøtet.

 

Trygghet:

Du kan være trygg på at vi innhenter all informasjon om eiendommen før overtagelse, så du trenger ikke å bekymre deg for noen form for heftelser på boligen.

 

Kostnader:

I Spania sier de fleste selgere at det tilkommer ca. 14 % i kostnader ved kjøp. Dette inkluderer 10% moms, skjøteunderskrivelse hos notarius, eiendomsregistrering, tolkning, innbetaling av skatter, vannkontrakt, strømkontrakt og annen juridisk bistand. Ved kjøp av brukt bolig er kostnadene noe lavere enn for nye boliger.

Så lenge du er skattepliktig i Norge betaler du også skatt for din eiendom i Spania til Norge, men den skatt du betaler i Spania trekkes fra ved skatteberegningen i Norge. Dette går ikke automatisk, det er du som har opplysningsplikt. Blir du resident (fastboende) i Spania blir skatten beregnet på en annen måte.

Hvilke kostnader som påløpes ved eie av bolig, vil naturligvis være svært individuelt. Fellesutgiftene (urbanisasjonsavgiftene) er mye lavere i Spania enn det vi er vant til. Du betaler også for vannforbruket. Strømmen er også litt dyrere enn i Norge, men forbruket blir jo adskillig mindre.

 

Her har vi satt opp et eksempel for faste kostnader som kan betegnes som relativt normale for ikke resident (ikke fastboende). Forbruk er ikke medregnet. I regnestykket forutsettes € 1 = NOK 10,00.

Urbanisasjonsavgift, antatt pr. år €    300                   Kr.   3 000
Suma/ IBI (Kommunal eiendomsskatt) €    200                   Kr.   2 000
Skatterepresentasjon €    150                   Kr.   1 500
Fast avgift vann (ca.) €    200                   Kr.   2 000
Fast avgift strøm (ca.) €    250                   Kr.   2 000
Forsikring hus og innbo €    300                   Kr.   3 000
Sum stipulert årlige faste avgifter € 1 360                   Kr.  13.500